Lowlandsbiddinghuizen.nl
 • Bestemmingsplan festivalcamping Alikruikweg moet permanent worden

  Bestemmingsplan festivalcamping Alikruikweg moet permanent worden Foto: Bezoekers BHZNet.nl
  22-03-2022 - Sinds 2014 wordt een deel van een agrarisch perceel aan de Alikruikweg gebruikt als parkeerterrein en camping tijdens het Lowlandsfestival. De tijdelijke vergunning die hierop is verleend, verloopt in 2023. Daarom loopt er nu een procedure om hier een permanente vergunning voor te verlenen.

  Na de herinrichting en herverdeling van het Ellerveld, aan de zuidkant van de Spijkweg, kon het festival gebruik maken van een kleiner gebied voor parkeren en campings. Daarom werd gekozen voor het huren van een perceel grenzend aan het festivalterrein en werd dit later ook aangekocht. Sindsdien is hier de camper- en caravan camping van Lowlands gevestigd en gaat bovendien dit verkeer via de Alikruikweg.

  Het terrein, dat bestaat uit 45 hectare grasland, zal in het nieuwe bestemmingsplan voorzien in het permanent mogelijk maken van het overnachten en parkeren tijdens muziekevenementen die plaatsvinden op het nabijgelegen evenemententerrein van Walibi Holland. Primair gaat het hierbij om het Lowlandsfestival, maar de wens is de gronden ook beschikbaar te stellen voor andere evenementen zoals (maar niet uitsluitend) Opwekking, Defqon.1 en AgroTechniek.

  Weinig verkeer via Alikruikweg
  Een belangrijk uitgangspunt en verschil ten opzichte van het huidige gebruik bij Lowlands is, dat bij overige evenementen er géén gebruik gemaakt wordt van de Alikruikweg voor het aan- en afvoeren van campers, caravans en vouwwagens. Hiermee beoogt de aanvrager dat de impact en belasting voor de omgeving lager zal zijn dan tijdens het huidige gebruik bij Lowlands. De gronden kunnen tijdens overige evenementen (niet zijnde Lowlands) alleen gebruikt worden als reguliere camping, met aan- en afvoer van bezoekers via het evenemententerrein van Walibi Holland. Of als medewerkerscamping en pre-pitched camping (door organisatie opgezette luxere accommodaties) voor bezoekers. Medewerkers en bezoekers van de pre-pitched accommodatie kunnen wel gebruik maken van de Alikruikweg als aan- en afvoerroute en parkeren op de gronden binnen het plangebied; deze verkeersgeneratie is beperkt.

  Maximaal 36 dagen
  De totale gebruiksperiode (inclusief op- en afbouwen) voor de evenementen is maximaal 36 dagen. Dit limiteert het aantal (toekomstige) evenementen omdat er voor bijvoorbeeld Lowlands al bij benadering reeds 18 dagen wordt gebruikt.

  Inzage
  U kunt de betreffende stukken van 17 maart tot en met 27 april 2022 inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis op afspraak. Het bestemmingsplan is ook beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannaam/nummer D5002.

  Redactie BHZNet.nl
LowlandsBiddinghuizen.nl  © 2010 - 2024
BHZ-Net Biddinghuizen
Sybit | Software op Maat